Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. organiseert op dinsdag 29 maart en 31 mei een inloopavond

Impressie van de eerste inloopavond

Eerst een korte inleiding. Tot ongeveer 2007 werd er maandelijks een inloopochtend gehouden op de maandagochtend in de polikliniek in Arnhem-Zuid. Wegens gebrek aan bezoekers is daar toen een einde aan gekomen. Sinds de verzelfstandiging van onze vereniging is een van de doelen van het bestuur om meer nieuwe leden aan te trekken. Een aantal bestuursleden vond onder andere dat her-introductie van een inloopmogelijkheid een van de publiekstrekkers zou kunnen zijn. Vooral ook omdat een aantal zusterverenigingen daar heel erg goede ervaringen mee hebben en hun ledenaantal door de inloopavonden zien groeien.

Het idee van de initiatiefnemers was dat een ander tijdstip en andere locatie misschien meer bezoekers zou kunnen trekken. Daarom werd gekozen voor een dinsdagavond. Een avond (meestal) zonder voetbal. Een mooie locatie werd gevonden in de recreatiezaal van de Bloemenburcht in Arnhem-Zuid (Rijkerswoerd). In diezelfde zaal vindt ook onze teken- en schildercursus plaatst en sinds begin dit jaar is daar ook een van onze Tai Chi Tao oefengroepen actief.

De eerste inloopavond was op dinsdagavond 25 januari van dit jaar. Helaas kon deze datum niet meer in het Steuntje opgenomen worden maar in diverse lokale weekbladen stond de inloopavond vermeld in de ‘agenda’. Zelfs RTV Arnhem heeft er aandacht aan besteedt door een van de initiatiefnemers live in de uitzending telefonisch te interviewen.
Dat op deze eerste avond slechts één echtpaar afkwam was toch een verrassing. Wij hadden namelijk voor deze eerste avond op geen enkele bezoeker gerekend.

Wij hopen dat dat de volgende inloopavond anders zal zijn. Die avond vindt plaats op dinsdagavond 29 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur in ‘de Bloemenburcht’, Haya van Someren Downerstraat 1. in Arnhem (Rijkerswoerd).

Op de inloopavonden zijn leden maar vooral niet‑leden van harte welkom.
Nog even in het kort wat u kunt verwachten als u naar zo’n avond komt.
Ervaringsdeskundigen kunnen u op zo’n avond helpen uw weg te vinden in de wereld van de reumapatiënt. U kunt daarbij denken aan het ‘meedenken’ voor hulpmiddelen, thuishulp of hulp op het werk, begeleiden met de aanvraag bij de gemeente voor hulpmiddelen (WMO) of voor het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Kortom u kunt antwoord krijgen op vragen waarmee u worstelt die te maken hebben met uw reumatische aandoening. Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid om gezellig met elkaar bij te praten, ervaringen uit te wisselen, een kaartje te leggen of creatief bezig te zijn. En als er behoefte aan is kan er ook een computercursus voor beginners gevolgd worden. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. De toegang is gratis en de drankjes ook.

De inloopavond is elke laatste dinsdag van de oneven maanden. De eerstvolgende data zijn op 29 maart en 31 mei. telkens van 19.00 – 21.00 uur in ‘de Bloemenburcht’, Haya van Someren Downerstraat 1. in Arnhem (Rijkerswoerd)
Wilt u nog informatie dan kunt u bellen met 06 – 22 34 09 42 of per mail: ledenadm@reuma-arnhem.nl
Inge & Hans Drost