BRAINSTORMSESSIE ReumaUitgedaagd

DEELNEMERS GEZOCHT ÉÉNMALIGE BRAINSTORMSESSIE

De inhoud van het zelfmanagementprogramma ReumaUitgedaagd is in samenspraak met een grote groep patiënten en zorgverleners tot stand gekomen. Zie voor het programma https://www.reumauitgedaagd.nl/

Mogelijk kan het raamwerk van de onderwerpen waarop ReumaUitgedaagd is gebaseerd patiënten en reumaverpleegkundigen helpen bij het inventariseren van de behoefte aan zelfmanagementondersteuning. Het raamwerk zal dan dus dienen als signaleringsinstrument.

De beroepsvereniging van reumaverpleegkundigen, V&VN reumatologie, nodigt u uit om in een brainstormsessie met 6 tot 10 reumapatiënten en 6 tot 10 reumaverpleegkundigen het volgende bespreken:

Of er onderwerpen in het huidige raamwerk ontbreken;
Zo ja, welke;
In welke vorm het raamwerk inderdaad zou kunnen dienen als signaleringsinstrument;
De factoren die bij kunnen dragen aan het gebruiken van het raamwerk in de dagelijkse praktijk.

De brainstormsessie, die wordt begeleid door 2 leden van de werkgroep onderzoek van V&VN reumatologie, zal plaatsvinden op 29 januari 2019 in het UMC Utrecht, van 15.00-19.00.

Voor een broodmaaltijd en een warme versnapering wordt gezorgd.

Reiskosten worden vergoed.

U KUNT ZICH AANMELDEN VOOR DEELNAME BIJ

Louise Meier via e-mail adres l.meier@mmc.nl

of

Yvonne van Eijk-Hustings via e-mail adres yvonne.eijk.hustings@mumc.nl

Vermeldt bij aanmelding uw naam, geboortedatum, woonplaats, reumatische aandoening en in welk jaar u de diagnose heeft vernomen

Indien u meer informatie wenst kunt u dit via e-mail vragen bij bovengenoemde personen

BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK VOOR UW AANMELDING!