Stapreactietijd bij mensen met Reumatoïde Artritis

Sint Maartenskliniek

Doel
Het vermogen om snel te stappen kan bijdragen aan het verminderen van valrisico. Het is bekend dat mensen met Reumatoïde Artritis (RA) een vertraagd reactievermogen hebben in de armen, maar voor de benen is dit nog niet onderzocht. Daarom is in deze studie stapreactie bij mensen met RA vergeleken met een controlegroep. Daarnaast is gekeken naar vertrouwen in balans, valangst en activiteitenniveau omdat deze factoren gerelateerd zijn aan een toegenomen valrisico en vertraagd reactievermogen.

Uitvoering
Vijftien RA patiënten en controles (gemiddeld 60 jaar) hebben een stapreactietaak uitgevoerd, waarbij ze, nadat een lampje aanging, zo snel mogelijk een stap naar voren moesten zetten op een krachtenplatform. Ook is gekeken naar reactievermogen van de armen: ze moesten zo snel mogelijk op een knopje drukken wanneer een lampje ging branden. Vervolgens hebben de deelnemers vragenlijsten ingevuld m.b.t. vertrouwen in balans (ABC), valangst (SAFFE-nl) en fysieke activiteit (SQUASH).

Resultaten
RA patiënten hebben een tragere bewegingssnelheid bij het stappen dan gezonde controles, waardoor de stapbeweging langer duurt. De reactietijd was niet verschillend. Zoals ook eerder aangetoond in een andere studie hadden zij wel vertraagde reactietijd in de armen. Bovendien hadden de RA patiënten minder vertrouwen in hun balans en meer valangst. Hun activiteiten niveau was hetzelfde.

Toepasbaarheid
Een snelle stap wordt vaak gebruikt als strategie om een val te voorkomen. Daarom kan het zijn dat het feit dat RA patiënten trager zijn in het uitvoeren van een snelle stap er vor zorgt dat ze meer risico lopen om te vallen. Ook het feit dat ze minder vertrouwen in balans en meer valangst hebben, kan bijdragen aan een verhoogd valrisico.
Bron: St. Maartenskliniek