Stijging aantal euthanasieaanvragen zet door

Bij de Levenseindekliniek kwamen in 2017 bijna 2500 aanvragen voor euthanasie binnen. Dit is een groei van 38% ten opzichte van 2016. Ook landelijk nam het aantal euthanasieverzoeken toe. De instelling is dringend op zoek naar artsen om de hulpvragen die bij haar terecht komen te kunnen onderzoeken.

Vooral in Zuid-Holland gebrek aan artsen voor Levenseindekliniek
Met name in Zuid-Holland is de behoefte groot. “Vanuit de provincie Zuid-Holland krijgen we een onevenredig aantal hulpvragen”, vertelt bestuurder Steven Pleiter. “Maar liefst zo’n 27%. En dat terwijl slechts 8% van onze artsen in deze provincie werkt. Hierdoor ontstaan wachtlijsten voor mensen die dringend om hulp verlegen zijn. En dat is niet wat wij willen.”

Het is niet duidelijk waarom zo weinig artsen in Zuid-Holland de euthanasievraag van hun patiënt zelf kunnen beantwoorden. “Blijkbaar zijn er in deze regio verhoudingsgewijs meer artsen die om principiële redenen euthanasie weigeren”, stelt Pleiter.

Lees hier het volledige artikel.