Tag: geestelijke gezondheidszorg

Nieuwe wet voor verplichte geestelijke gezondheidszorg; wat verandert er?

Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte gezondheidszorg (WvGGZ) van kracht, een nieuwe wet voor gedwongen behandeling bij mensen met ernstige psychiatrische klachten. Patiënten en betrokkenen krijgen meer invloed op het proces, bovendien hoeft een behandeling niet meer per se in een zorginstelling plaats te vinden. Maar wat verandert er precies in de praktijk?