Tag: handicap

Mensen willen gehoord worden

De *VGN (*Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) start een campagne om mensen met een beperking en hun ondersteuning beter zichtbaar te maken in de samenleving. Mensen met een beperking vertellen zelf hun verhaal. Motto: ‘Zover zijn we gekomen”. En we willen door.