Tag: kwetsbare mensen

NPCF dringt bij staatssecretaris Van Rijn aan op spoedige oplossing verpleeghuiszorg

Patiëntenfederatie NPCF stuurt op 9 november een brief naar staatssecretaris Martin van Rijn. Hierin dringt directeur-bestuurder Wilna Wind aan op een spoedige en grondige oplossing voor de tekortschietende zorg in een aantal verpleeghuizen. De misstanden staan regelmatig ter discussie, en speelden ook nu weer in alle hevigheid op. Patiëntenfederatie NPCF wil openheid over de kwaliteitsverschillen…

Richting wijkverpleging niet ter discussie, te abrupte invoering van (financiële) maatregelen wel

Wijkverpleging moet vanaf 2015 dé oplossing zijn voor de zorg thuis aan ouderen en langdurig zieken. Want nu ouderen met een lichte zorgvraag langer zelfstandig blijven wonen, ook als hun zorgvraag zwaarder wordt, moet de wijkverpleging zorgen voor goede zorg en ondersteuning thuis. Maar daar steken zorgverzekeraars nu al een stokje voor.