Tag: Nederlandse Transplantatie Stichting

265 orgaandonoren maken 755 transplantaties mogelijk

De ziekenhuizen meldden in 2015 vier procent meer orgaandonoren aan bij de Nederlandse Transplantatie Stichting dan het jaar daarvoor. Uiteindelijk heeft toch twee procent minder mensen daadwerkelijk een orgaan kunnen doneren (265 versus 271 donoren in 2014). Het aantal transplantaties met organen van overleden donoren nam af met vier procent (van 785 naar 755). Ook…

Daling hart- en longtransplantaties eerste helft 2015

Na alle optimistische berichten die dit jaar te lezen en horen waren over orgaandonatie in 2014 , blijkt de werkelijkheid weerbarstiger. Na zes jaar ‘Masterplan Orgaandonatie’, dat moest leiden tot een forse stijging van het aantal orgaandonaties, is de situatie voor mensen die een hart- of longtransplantatie nodig hebben, nauwelijks beter geworden. In de eerste…