Tag: WMO

Sociale wijkteams in de lift

Uitkomsten vijfde landelijke onderzoek Decentralisaties in het Sociaal Domein. Voor het eerst is de waardering van sociale wijkteams toegenomen. De tevredenheid over het verloop en de uitkomst van het keukentafelgesprek neemt toe als een derde aanschuift. De waardering voor de professionele zorg of ondersteuning is stabiel, maar nog steeds lager dan in 2014 (vóór de…