Tag: zorg en ondersteuning

Zorgwetten maken participatie onmogelijk

Mensen met een beperking en chronische ziekte willen meedoen in de samenleving en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven. Ze worden daarbij echter vaak gehinderd door obstakels die te maken hebben met de uitvoering van wetten en regelgeving voor zorg en ondersteuning.

Zorg kwetsbare gezinnen onder druk

De meest kwetsbare gezinnen worden nog onvoldoende geholpen door de wijkteams. Het uitgangspunt een-gezin-een-plan-een-regisseur komt niet goed van de grond. Gemeenten moeten veel beter kijken of de sociale wijkteams die kwetsbare gezinnen echt vooruit helpen. 

Ouderen in goede gezondheid, met groot sociaal netwerk en gevoel van eigen regie blijven langer zelfstandig

Een onderzoek naar de zorgtrajecten van 65-plussers. Het kabinet beoogt met de hervorming van de langdurige zorg de trend te versterken dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en niet of later naar een zorginstelling verhuizen. Veel Nederlandse burgers van 65 jaar en ouder redden het om lang zelfstandig in hun eigen buurt en eigen huis…