Tag: Zorgaanbieder

Een zorgverlener weigeren, Mag dat?

Via de *LOC Vraagbaak (*Waardevolle Zorg) ontvingen we een vraag over zorg weigeren. Mag een zorgvrager een mannelijke zorgverlener weigeren en mag de zorgaanbieder dan verwijzen naar een andere aanbieder? In de thuiszorg komt het zorg weigeren vaker voor. In dit bericht staat wat de algemene regels en mogelijkheden zijn.

Rechtbank: verzekeraar moet patiënt informeren over vergoeding zorgkosten

Op 6 juni 2018 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak tussen Zilveren Kruis enerzijds en St. Antonius Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) anderzijds. Hierbij stond de vraag centraal wie de patiënt moet informeren over de vergoeding van zorgkosten bij een budgetpolis.