Tag: zorgverzekeraar

Vast tarief voor ketenzorg huisartsen

Er komt per 2018 een maximumtarief dat huisartsen mogen vragen voor multidisciplinaire zorg die zij leveren rond diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Dat heeft demissionair VWS-minister Edith Schippers besloten, die de Nederlandse Zorgautoriteit nu de opdracht heeft gegeven deze tarieven te bepalen.