Terugdringen gezondheidsverschillen moet wettelijke plicht worden

De overheid moet het zichzelf wettelijk verplichten de gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleide Nederlanders terug te dringen. Om dat doel te bereiken moeten de komende kabinetten bovendien miljarden euro’s vrijmaken.

Dat stelt de invloedrijke Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat een radicale breuk bepleit met het huidige volksgezondheidsbeleid.

Laagopgeleide Nederlanders gaan momenteel zes jaar eerder dood dan hoogopgeleide landgenoten en leven liefst vijftien jaar minder in goede gezondheid. ‘Als we nu niets veranderen, lopen die verschillen alleen maar verder op’, zegt Jet Bussemaker, voorzitter van de RVS.

De gezondheidsverschillen zijn zeker niet alleen het gevolg van slechte eetgewoonten of een ongezonde leefstijl, maar van een complexe brij aan ellende: slechte woningen met schimmel op de muren, eenzaamheid, fijnstof in achterstandswijken naast de snelweg, onzekerheid in flexbanen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, schulden en veel stress door bestaansonzekerheid. Het zijn problemen die vaak van generatie op generatie worden overgedragen.

Lees hier het volledige artikel.