Van de penningmeester

Aan het begin van een nieuw jaar is het goed om toch nog heel even terug te kijken naar het jaar dat net voorbij is. Sinds de algemene ledenvergadering van 25 maart 2009 mag ik de financiën van de RPV Arnhem beheren. Dat is achteraf toch een behoorlijke klus gebleken. Vooral de zorg om de jaarlijkse contributie binnen te krijgen, viel tegen. Gelukkig heeft ruim 75 procent van de leden een incassomachtiging afgegeven, zodat inning eenvoudig is. Maar de resterende 25 procent bezorgt toch wel erg veel extra werk. Eerst een rekening sturen, dan controleren wie er betaald heeft. Diegenen die niet betaald hebben een herinnering sturen. Weer controleren wie er betaald heeft. Nogmaals een herinnering sturen, weer controleren. Tenslotte de laatste 30 personen een laatste aanmaning sturen. Uiteindelijk hebben 18 personen op geen enkele manier gereageerd en zijn afgevoerd wegens wanbetaling.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2009 is besloten dat de contributie voor 2010 ongewijzigd blijft. Dat betekent dat de contributie € 20,00 per jaar is voor leden (partnerdonateurs € 10,00). Betaalt u in de maand januari zelf of heeft u een incassomachtiging afgegeven, dan bedraagt de contributie € 18,50 (partnerdonateurs € 9,25). Donateurs betalen altijd minimaal € 17,50 per jaar. De automatische incasso en de rekeningen voor de contributie voor het jaar 2010 gaan begin februari de deur uit. Houdt u dan rekening met voldoende saldo?

U weet toch, dat reumapatiënten bij veel zorgverzekeraars de contributie van een patiëntenvereniging kunnen declareren? Het is zonde om daar geen gebruik van te maken. Kijkt u voor de zekerheid even uw polisvoorwaarden hierop na. Een bewijs van lidmaatschap kunt u krijgen via de ledenadministratie.

Wilt u alsnog een incassomachtiging geven (graag zelfs!) dan kunt u het formulier achter in dit Steuntje gebruiken en zonder postzegel sturen naar de ledenadministratie.

Tot slot kan ik u nog melden, dat het bestuur heeft besloten om de bijdrage voor de Nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden/partnerdonateurs/donateurs te verlagen naar € 10,-. U heeft als lid in elk geval een deel van uw contributie daarom dit jaar al terugverdiend!

Ik wens u allen een goed 2010 toe.

Hans Drost, penningmeester