Vast tarief voor ketenzorg huisartsen

Er komt per 2018 een maximumtarief dat huisartsen mogen vragen voor multidisciplinaire zorg die zij leveren rond diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Dat heeft demissionair VWS-minister Edith Schippers besloten, die de Nederlandse Zorgautoriteit nu de opdracht heeft gegeven deze tarieven te bepalen.

De bekostiging van huisartsenzorg is opgedeeld in drie segmenten. Het eerste segment bestaat uit vaste tarieven die huisartsen krijgen per ingeschreven patiënt en per consult. Het tweede segment heeft betrekking op multidisciplinaire zorg, dus waar huisartsen samenwerken met andere zorgaanbieders (zoals bijvoorbeeld diëtisten) om met name chronische zorg rond diabetes, COPD en zogenaamd vasculair risicomanagement hart- en vaatziekten te bieden.

Tot nu toe golden geen vaste tarieven voor dit tweede segment, maar vrije tarieven. Er gold wel een verplichting om hiervoor een contract te sluiten als zorgaanbieder met een zorgverzekeraar, als voorwaarde om zulke zorg vergoed te krijgen. Schippers wil per 2018 af van het vrije tarief voor dergelijke zorg.

Lees hier het volledige artikel.