Volledigere informatie over volksgezondheid door het combineren van gegevensbronnen

Voor het gezondheidszorgbeleid is het belangrijk te weten hoeveel mensen problemen met hun gezondheid hebben in Nederland en hoe de volksgezondheid zich ontwikkelt.

Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van gegevens die huisartsen in elektronische patiëntendossiers (EPDs) vastleggen. Het Nivel brengt deze bij elkaar in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Onderzoekers van het Nivel, Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzochten de meerwaarde van het combineren van verschillende gegevensbronnen om tot betere schattingen te komen. Maandag 10 februari 2020 werd het rapport aangeboden aan het Informatieberaad van het ministerie van VWS.

Valide cijfers over het vóórkomen van ziekten (morbiditeit) in de bevolking zijn essentieel om een goed beeld te schetsen van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking. In Nederland wordt met name gebruikgemaakt van registers met gegevens die door zorgverleners worden vastgelegd. Voor zorgverleners maakt dit deel uit van de reguliere patiëntenzorg of zij doen dit in verband met het declareren van de zorgkosten bij zorgverzekeraars.

Lees hier het volledige artikel.