Vragen over wils(on)bekwaamheid?

Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis en moeten dus ook belangrijke zaken als hun financiën zélf regelen. Maar wat als een oudere dat niet meer kan, ofwel wilsonbekwaam is? Bij twijfels over wilsbekwaamheid kan je terecht voor onderzoek bij de * Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA).

Saskia van de Merwe is voorzitter van de VIA en arts maatschappij en gezondheid. We spreken haar voor *ons (*De Monitor) onderzoek Wilsonbekwaamheid. ‘We zien steeds meer beroepsgroepen, zoals rechters, notarissen, advocaten, die bij ons aankloppen voor een onderzoek als zij twijfels hebben bij de wilsbekwaamheid van hun cliënt.’

Ouderen die wilsonbekwaam zijn, lopen ook een groter risico op financiële uitbuiting door anderen. ‘Bij twijfels over wilsbekwaamheid, zoals een niet-pluis-gevoel, moeten artsen, notarissen en andere professionals die dit signaleren op hun intuïtie afgaan en aan de bel trekken’, zegt Van de Merwe.

Toename aantal wilsbekwaamheids-onderzoeken
Mensen gaan steeds vaker naar een notaris, bijvoorbeeld voor het opstellen van een levenstestament. In een levenstestament geeft iemand een volmacht af aan een vertegenwoordiger om zijn bankzaken te regelen of zijn wensen voor medische behandelingen en verzorging vast te leggen. Ouderen doen dat bijvoorbeeld bij beginnende dementie. Zij leggen vast wie hun zaken mogen overnemen als zij daar gegeven moment niet meer toe in staat zijn.

Lees hier het volledige artikel.