Ziekenhuischeck.nl biedt rapportcijfers voor ziekenhuizen

Ziekenhuischeck.nl biedt sinds kort de mogelijkheid om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Op basis van feedback wordt vervolgens een rapportcijfer aan een ziekenhuis gegeven. Ziekenhuischeck.nl werd vorig jaar gelanceerd en is een initiatief van alle Nederlandse ziekenhuizen.

De website wordt gecoördineerd door de *NVZ (*Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en de **NFU (**Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)

Via de website ziekenhuischeck.nl kunnen (potentiële) patiënten informatie inwinnen over ziekenhuizen. Sinds kort worden bij ziekenhuizen ook rapportcijfers getoond.

Op ziekenhuischeck.nl staat waar de operaties worden aangeboden of met welk gespecialiseerd ziekenhuis het eigen ziekenhuis samenwerkt. Een aantal operaties, zoals bij longkanker of prostaatkanker, worden namelijk niet in alle Nederlandse ziekenhuizen aangeboden.

Via de website is het nu ook mogelijk om rapportcijfers voor ziekenhuizen te zien. Het rapportcijfer geeft volgens de NVZ een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis. Het is ook mogelijk om rapportcijfers van verschillende ziekenhuizen te vergelijken.

Lees hier het volledige artikel.