Advies Zorginstituut: vergoed medicijn Mysimba voor mensen met overgewicht die afvalprogramma GLI volgen

Het medicijn Mysimba kan voor de behandeling van overgewicht worden vergoed uit het basispakket. Uit onderzoek blijkt dat het middel effectief is bij mensen met een Body Mass Index (BMI) van 30 of hoger die al deelnemen aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

En bij mensen met een BMI tussen 27 en 30 die aan een GLI deelnemen en een of meer ziekten hebben die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2. De vergoeding geldt alleen voor deze 2 groepen, omdat de werking van het middel bij hen is aangetoond. Dat schrijft Zorginstituut Nederland in een advies aan de minister van VWS.

Effectief voor mensen die GLI-programma volgen
De fabrikant van Mysimba heeft vergoeding aangevraagd voor 2 groepen:

  • mensen met een BMI van 30 of meer (obesitas);
  • mensen met een BMI tussen 27 en 30 (overgewicht) én (risico op) een of meer ziekten die samenhangen met overgewicht, namelijk hart- en vaatziekte, diabetes (suikerziekte) type 2, slaapapneu of artrose.

Lees hier het volledige artikel.
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2022/05/24/advies-zorginstituut-vergoed-mysimba-voor-mensen-met-overgewicht