Arts vaker zien vermindert ernst reuma

UTRECHT – Reumapatiënten die hun arts maandelijks bezoeken hebben minder klachten dan reumapatiënten die maar eens in de drie maanden op controle komen. Dat blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper Marije Bakker van het UMC Utrecht.
Bakker stelt dan ook dat reumapatiënten in de toekomst maandelijks hun arts moeten bezoeken voor een behandeling op maat. Nu komen patiënten om de drie maanden langs.

Maandelijkse controle
Voor het onderzoek analyseerde Bakker het effect van een maandelijks bezoek aan de arts. Ze vergeleek gedurende twee jaar de toestand van patiënten die maandelijks op controle kwamen met patiënten die om de drie maanden langs kwamen. Bij 50 procent van de intensief behandelde patiënten nam de ernst van reuma sterk af, in de gewone groep gebeurde dat bij 37 procent.

Extra medicijnen
In een vervolgonderzoek ontdekte Bakker dat de behandeling nog beter kan. Het ging om een speciale aanpak met extra medicijnen waarin zorgverleners het gebruik van medicijnen zorgvuldig opbouwen en afstemmen op individuele patiënten.
“Vooral bij het begin van de ziekte, als die nog niet rustig is, is het belangrijk dat patiënten maandelijks een arts zien”, stelt Bakker. “De dosering van het medicijn kan dan zo goed mogelijk afgestemd worden op de patiënt. Deze intensieve behandeling vergroot de kans dat de ziekte sterk in ernst afneemt.”

Reumatoïde artritis is een chronische ontstekingsziekte die niet te genezen is, maar wel te beheersen. Met de juiste behandelstrategie en dosering zijn de symptomen tot een minimum te beperken. Reumatoïde artritis kan in alle gewrichten voorkomen, maar vooral de handen en voeten zijn vaak aangedaan.
Bakker stelt dan ook dat reumapatiënten in de toekomst maandelijks hun arts moeten bezoeken voor een behandeling op maat. Nu komen patiënten om de drie maanden langs.

Door: Ilona Meernik
Bron: UMC Utrecht bewerkt door gezondheidsnet