Genderchirurgie: Passende zorg voor een passend lichaam

Genderchirurgie is niet alleen het technisch goed uitvoeren van een operatie maar het gaat ook om het vormgeven van het meest passende gepersonaliseerde behandeltraject voor ieder individu. Daarbij is de grote diversiteit aan behandelmogelijkheden en behandelwensen een extra uitdaging.

Bovendien wordt de zorg op veel verschillende plekken aangeboden. Margriet Mullender gaat in haar oratie als hoogleraar plastische chirurgie in op de uitdagingen om de kwaliteit van genderchirurgische zorg te verbeteren.

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in het denken over gender en genderdiversiteit. Eerder was gender een keuze tussen man of vrouw. Nu wordt gender meer gezien als een spectrum, variërend van meer manlijk of meer vrouwelijk of daarbuiten, non-binair of genderneutraal.

Daarnaast is de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener in ontwikkeling. De patiënt heeft meer regie gekregen over zijn of haar eigen zorg. Zorgverlener(s) en patiënt beslissen samen over de best passende zorg. Dit heeft ook consequenties voor de genderbevestigende zorg.

Lees hier het volledige artikel.