Meer dan 220 zorgorganisaties sluiten zich aan bij uitstroomonderzoek

Twaalf werkgeversorganisaties verenigd in Regio+ hebben de handen ineengeslagen om ongewenste uitstroom binnen Zorg en Welzijn onder te loep te nemen.

Deze week is vanuit Presearch een landelijk doorlopend uitstroomonderzoek van start gegaan, met als doel onnodig vertrek in de toekomst te voorkomen. Meer dan 220 organisaties hebben zich bij het medewerkersonderzoek aangesloten. Binnen deze organisaties zijn acht branches gedefinieerd, waaronder ziekenhuiszorg, verpleging en maatschappelijke dienstverlening.

Personeelstekort Zorg en Welzijn
Het personeelstekort binnen Zorg en Welzijn is een groeiend probleem. Hoewel de instroom van medewerkers de laatste jaren is gestegen, blijft het lastig om zorgprofessionals te behouden. Om inzicht te krijgen in de beweegredenen van uitstromende medewerkers wordt vaak een exit interview afgenomen. Het is echter moeilijk om resultaten van deze interviews te vergelijken over verschillende organisaties, zeker wanneer branches sterk uiteenlopen. De vertrekredenen van een thuiszorg medewerkers kunnen immers wezenlijk verschillen van die van een GGZ professionals.

Lees hier het volledige artikel.