Naar een nieuwe, gecontroleerde toegangsroute voor veelbelovende weesgeneesmiddelen

Nieuwe, veelbelovende maar dure geneesmiddelen voor zeldzame niet-oncologische aandoeningen kunnen sneller beschikbaar komen voor patiënten. Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars gaan hiervoor in samenwerking met Zorginstituut Nederland een nieuwe toegangsroute verkennen.

De nieuwe werkwijze, het Orphan Drug Access Protocol (ODAP), start binnenkort met een pilotfase. ODAP is bedoeld voor nieuwe, veelbelovende geneesmiddelen voor de behandeling van (zeer) zeldzame niet-oncologische aandoeningen, zogenaamde weesgeneesmiddelen. Het gaat om een zeer kleine categorie weesgeneesmiddelen (enkele per jaar) die de zorgverzekeraars toetsen aan het criterium ‘stand van wetenschap en praktijk’ .

Arts-onderzoekers van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen stellen een protocol op met criteria voor het starten, stoppen en effect van een geneesmiddel. Zo wordt gepast gebruik direct aan het begin van de behandeling gerealiseerd. Het idee bij ODAP is dat met de fabrikant wordt afgesproken om het medicijn bij de start van de behandeling kosteloos beschikbaar te stellen.

Lees hier het volledige artikel.