Nieuw meldpunt onverantwoorde zorg

Abvakabo FNV heeft een digitaal steunpunt opgericht waar zorgwerknemers misstanden in de zorg kunnen aankaarten.
Het steunpunt is te bereiken via onverantwoordezorg@abvakabo.nl. De reden van de oprichting is dat Abvakabo FNV misstanden centraal wil inventariseren om vervolgens gerichter actie te ondernemen tegen onverantwoorde zorg in de Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen.
Steeds meer signalen

De bond krijgt van haar leden steeds meer signalen over onverantwoorde zorg in de Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen. Om geldredenen kiezen werkgevers vaak voor een minimale bezetting en de inzet van onvoldoende gekwalificeerd personeel. De inzet van onvoldoende gekwalificeerd personeel levert volgens de bond met name ’s avonds en ’s nachts onverantwoorde situaties op. Steeds vaker wordt gekozen voor ontoereikende bezetting. Verzorgenden worden geacht handelingen te verrichten waar ze niet voor gekwalificeerd zijn. Bij acute situaties kan slechts hulp op afstand worden ingeroepen.

Actie ondernemen
Voor de gevallen die bij Abvakabo FNV bekend zijn, wordt ook daadwerkelijk actie ondernomen. Bestuurder Wim van der Hoorn vertelt: “Enige tijd geleden wilden ze bij woonzorgcentrum Nijenstede in Amersfoort in de nacht drie in plaats van vier mensen laten werken. Wij hebben hierop direct aangeklopt bij de directie want een dergelijke bezuinigingsmaatregel heeft verstrekkende gevolgen voor de zorg.” Na enkele maanden besloot het bestuur om weer met vier verzorgenden in de nacht te werken.

Meer informatie
Vind en vergelijk zorgverleners
Bron: Abvakabo FNV (bewerking kiesBeter.nl)