Oproep: Vara Ombudsman zoekt reumapatiënten voor onderzoek zorgverzekering

Reumapatiënten zijn volgend jaar fors duurder uit. Erger nog: sommige reumapatiënten worden niet eens toegelaten tot de duurste aanvullende pakketten van zorgverzekeraars om zo onbeperkt fysiotherapie te blijven behouden. Een zaak die Vara Ombudsman Pieter Hilhorst onderzoekt.

Volgend jaar worden fysiotherapie en oefentherapie niet meer vergoed vanuit het basispakket. Mensen met een chronische ziekte worden hiervan uitgezonderd. Maar de chronische aandoening reuma staat niet op deze lijst. Daarom heeft deze maatregel voor hen grote gevolgen. Ze zijn fors duurder uit: bij een aantal verzekeringen wordt onbeperkte fysiotherapie alleen vergoed via het duurste aanvullende pakket. En erger nog: sommige reumapatiënten worden niet eens toegelaten tot de duurste aanvullende pakketten van zorgverzekeraars om zo verzekerd te zijn van onbeperkt fysiotherapie.

Onderzoek Ombudsman

Om een goed en helder beeld te krijgen hoeveel reumapatiënten zo in de problemen komen en bij welke zorgverzekeraar ze worden geweigerd, is Vara Ombudsman in samenwerking met de Reumapatiënten vereniging Emmen een onderzoek gestart onder reumapatiënten om te kijken in hoeverre deze maatregel problemen op gaat leveren als het gaat om de fysiotherapie en uw zorgverzekeraar. Bent u reumapatiënt en komt u in de problemen? Beantwoord dan onderstaande vragen en e-mail deze naar Vara de Ombudsman: ombudsman@vara.nl.

De vragen:

1. Waar bent u nu verzekerd en in welk pakket?

2. Biedt uw zorgverzekeraar u de mogelijkheid onbeperkt fysiotherapie/oefentherapie te krijgen via de aanvullende verzekering vanaf 1 januari 2012?

3. Zijn er medische voorwaarden bij uw zorgverzekeraar als u naar een hoger pakket, waarin fysiotherapie volledig wordt vergoed, wilt overstappen? De klantenservice van uw zorgverzekeraar kan u hier alles over vertellen.

4. Zo ja, wat zijn die voorwaarden voor u als reumapatiënt?

5. Zou u worden geaccepteerd of geweigerd voor het pakket dat onbeperkt fysiotherapie vergoed?

De uitkomsten worden gebundeld en Vara Ombudsman Pieter Hilhorst gaat de problemen in kaart brengen om zo een krachtig signaal af te geven naar politiek Den Haag.