Grote scoliosecentra slaan handen ineen

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis, VU medisch centrum en de Sint Maartenskliniek gaan de zorg en behandeling van patiënten met scoliose op elkaar afstemmen. De drie ziekenhuizen behandelen het grootste deel van de jongvolwassenen met een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Deze samenwerking leidt tot betere benutting van de kennis en capaciteit in Nederland voor de operatieve…

Q-koorts vaccin voor risicogroepen

Het ministerie van VWS heeft besloten een Q-koorts vaccin beschikbaar te stellen aan mensen die vanwege specifieke hart- en vaatziekten een verhoogd risico lopen om door Q-koorts erg ziek te worden. De overheid volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad op. Het gaat om het Australische vaccin tegen Q-koorts, Q-VAX™. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en…

AOW vanaf verjaardag

Het AOW-ouderdomspensioen gaat met ingang van 1 januari 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar met ingang van de dag waarop die leeftijd bereikt wordt. Minister Kamp heeft hiervoor vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. In het regeerakkoord is dit afgesproken om…

Kabinet zet mes in basispakket

Het kabinet gaat flink snijden in het basispakket van de zorgverzekering. Maagzuurremmers, fysiotherapie, dieetadvies en psychische hulp verdwijnen uit het pakket. Deze zorg is vanaf volgend jaar waarschijnlijk alleen nog verzekerbaar via de – duurdere – aanvullende verzekering. Voor mensen met een laag inkomen is de aanvullende verzekering nu al onbetaalbaar. Wat gaat er veranderen?…

Richtlijn verantwoord gebruik van biologicals

‘Sinds een jaar of 15 is er voor de behandeling van bepaalde vormen van reuma een nieuw type medicijnen beschikbaar: biologicals. Biologicals blijken een belangrijke aanwinst in de behandeling van Reumatoïde Artritis, de ziekte van Bechterew, Artritis Psoriatica en Jeugdreuma. De recent ontwikkelde Richtlijn Biologicals biedt behandelaars en andere zorgverleners een landelijk geldende aanbeveling voor…