Centraal Informatiepunt Filantropie in 2014 van start

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft de Kennisbank Filantropie aangewezen als beheerder van de gegevens van alle goededoelenorganisaties. Hierdoor krijgt Nederland officieel één centraal informatiepunt voor de gehele sector filantropie. De centrale databank zorgt voor nog meer transparantie over de werkzaamheden, doelen en resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland.

Leidraad scoliose voor de huisarts

De Vereniging van scoliosepatiënten heeft een ‘Leidraad behandeling scoliose’ voor huisartsen uitgebracht. Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. De leidraad geeft een aanzet voor de systematische aanpak van scoliose in de spreekkamer en geeft richting aan het handelen van de huisarts en het verwijsbeleid.