Betreft : dringend advies ivm brief van mevrouw Schippers

Sluis, 24 juni 2011 OPEN BRIEF De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Geachte heer/mevrouw, Betreft : dringend advies ivm brief van mevrouw Schippers met kenmerk CZ/FBI-3068069 Graag wil ik als huisarts enige toelichting geven bij de ‘bezuinigen’ die mw Schippers in bovenstaand schrijven aankondigt. Deze zijn eerder…

Cholesterol belangrijkste risicofactor hartaanval

Een gezonde leefwijze en vooral een goed cholesterolgehalte helpt hartaanvallen te voorkomen. Dat blijkt uit een langdurig onderzoek in Engeland. Niet roken en uw cholesterol en bloeddruk op een gezond peil houden, dat biedt de beste preventie. Bij de deelnemers aan een Engels onderzoek liep het risico op een hartaanval namelijk met 74% terug door…

Maak het Reumafonds Goede Doel van het Jaar

Het Reumafonds is genomineerd voor de ANBO MAX Goede Doelen Prijs 2011. Deze prijs is een gezamenlijk initiatief van ouderenbond ANBO en de publieke omroep MAX, waarmee zij hun maatschap-pelijke betrokkenheid willen tonen en aandacht vragen voor het werk van Goede Doelen. Het Goede Doel met de meeste stemmen mag zich een jaar lang ‘Goede…

Geen rauwe rucolakiemen, mosterdkiemen en fenegriekkiemen eten

Minister Schippers van VWS adviseert voorlopig geen rauwe ricolakiemen, mosterdkiemen en fenegriekkiemen te eten Minister Schippers van VWS adviseert voorlopig geen rauwe rucolakiemen, mosterdkiemen en fenegriekkiemen te eten. In Frankrijk zijn deze groenten uit de handel zijn gehaald, omdat in de omgeving van Bordeaux mensen de STEC (EHEC) bacterie O104:H4 hebben opgelopen en een aantal…

Nieuwe internetportal voor chronisch zieken

Eén plek waar zowel informatie over diabetes als over hart- en vaatziekten te vinden is. Dat biedt het nieuwe internetportal www.mijnzorgpagina.nl. Diabetesvereniging Nederland (DVN) en De Hart&Vaatgroep ontwikkelden het, omdat beide aandoeningen vaak gezamenlijk voorkomen. Het nieuwe portal biedt patiënten de mogelijkheid een persoonlijk profiel aan te maken. Op die manier heeft de gebruiker altijd…