Van de voorzitter

Allereerst wil ik iedereen bedanken die mondeling of schriftelijk heeft gereageerd op de inhoud van mijn bijdrage in ‘t Steuntje over de verenigingsvernieuwing. Verderop in het stukje “Vanuit het bestuur” is getracht hierop te antwoorden. Telkens als er nieuwe informatie volgt zullen wij die ook op onze website plaatsen, zodat er wederom gereageerd kan worden.…

Anti-reuma medicatie de biologicals

Nieuwe biologicals Van de medisch adviseur, nieuwe biologicals Vanaf 2000 gebruiken we naast de traditionele anti-reuma medicatie ook biologicals. De eerste op de markt waren Remicade infusen en Enbrel in onderhuidse injecties, wat later Humira. Deze drie medicijnen behoren tot de groep antiTNFalfa behandeling. TNF-alfa (tumor necrosing factor alfa) is een eiwit wat ontstekingen op…

Extra ALV 25 augustus en 1 september

Vanuit het bestuur. Het bestuur adviseert de leden van de Reuma Patiëntenvereniging Arnhem e.o. uit de Reumapatiëntenbond te treden en zelfstandig verder te gaan. Deze stap is, naar de mening van het bestuur, noodzakelijk om door onze leden gewenste lokale activiteiten en zelfstandigheid te kunnen waarborgen. Hierna volgt de argumentatie verwoord in nadelen en voordelen…

Sms’je helpt medicijnen niet te vergeten

Een oplettend medicijndoosje vergroot de therapietrouw van patiënten. Patiënten die een herinnerings-sms’je krijgen als ze hun medicijnen vergeten, nemen 16% meer van hun medicijnen dan patiënten uit de controlegroep. Niet iedere patiënt slikt trouw de pillen die de arts hem voorschrijft. Gemiddeld ligt de therapietrouw van patiënten tussen de 40 en 70%, zo is bekend…

CG-Raad zet thema ‘eenzaamheid’ op de agenda

Wie een handicap of chronische ziekte heeft loopt een groter risico op eenzaamheid dan anderen. Eenzaamheid komt waarschijnlijk veel voor onder de achterban van de CG-Raad, maar het onderwerp eenzaamheid is in de hele samenleving omgeven met taboes: je praat er niet gauw over. De CG-Raad neemt deel aan de landelijke Coalitie Erbij, een breed…