Elektronisch Patiëntendossier

 Tevens toelichting op uitkomsten van e-panel enquête De laatste ontwikkelingen rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en handvatten om als belangenbehartiger anderen bij te kunnen staan: dat staat de bezoeker te wachten tijdens de openbare lezing op donderdag 18 februari 2010 in het Auditorium van Ziekenhuis Rijnstate, Wagnerlaan 55 in Arnhem. Academie Zorgbelang Gelderland nodigt iedereen…

Uitspraken over regeling compensatie eigen risico

De rechter heeft inmiddels een aantal veelbelovende uitspraken gedaan over beslissingen die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in individuele gevallen heeft genomen. De uitspraken van de rechter zijn veelbelovend. De genomen moeite door velen van u wordt beloond! Binnenkort berichten we u op onze website nader over deze uitspraken. Hoger beroep mogelijk Het kan echter…

Meldactie ‘Vergoedingen en polisvoorwaarden Zorgverzekering’

Arnhem, 22 januari 2010 Zorgbelang Gelderland organiseert, in samenwerking met een aantal andere Zorgbelangorganisaties en de NPCF, een meldactie over ‘Vergoedingen en polisvoorwaarden Zorgverzekering’. De meldactie start op maandag 25 januari en loopt tot en met maandag 8 februari. Het gaat om een herhaling van de meldactie die begin 2008 is gehouden. Regelmatig komen klachten…

Van de voorzitter

Is er meer technisch mogelijk in de toekomst? Als voorzitter van uw vereniging ben ik zeker anders naar bepaalde zaken gaan kijken. Zo probeer ik, als ik ergens kom, mij te verplaatsen in personen met bijvoorbeeld een handicap. Welnu, dat levert interessante zaken op die zomaar eens op korte termijn werkelijkheid kunnen worden. Ik verbleef…

Van de penningmeester

Aan het begin van een nieuw jaar is het goed om toch nog heel even terug te kijken naar het jaar dat net voorbij is. Sinds de algemene ledenvergadering van 25 maart 2009 mag ik de financiën van de RPV Arnhem beheren. Dat is achteraf toch een behoorlijke klus gebleken. Vooral de zorg om de…