Patiënten oordelen positief over de bejegening door de huisarts

Net als in voorgaande jaren oordelen patiënten positief over de bejegening door de huisarts. Het Nivel onderzocht deze bejegening op vier aspecten: de tijd die de huisarts neemt, het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken, de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling, en de gelegenheid om vragen te stellen.

Steeds meer patiënten geven aan dat de huisarts hen altijd betrekt bij beslissingen over zorg en behandelingen. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Een goede bejegening door de huisarts maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg. Jaarlijks meet het Nivel hoe patiënten de bejegening door hun huisarts ervaren.

Lees hier het volledige artikel.