Pictogrammen in bijsluiters: geef uw mening

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ontwikkelt nieuw beleid voor het gebruik van pictogrammen op de verpakking en in de bijsluiter. Door visuele informatie toe te voegen kan bepaalde informatie over het gebruik van medicijnen beter begrepen worden.

Daarmee kan dit goed gebruik van medicijnen bevorderen. Dit past in de visie van het CBG.

Tegelijkertijd wil het CBG voorkomen dat er door het gebruik van visuele informatie ongewenste verschillen ontstaan tussen verpakkingen en bijsluiters van medicijnen. Het nieuwe beleid zal daarom gericht zijn op het opstellen van een lijst met pictogrammen die geaccepteerd kunnen worden door het CBG op de verpakking en in de bijsluiter. In deze lijst staat hun betekenis, zodat ieder pictogram door alle medicijnproducenten op dezelfde manier gebruikt kan worden.

Om hiermee ervaring op te doen, willen wij beginnen met onderzoek naar een beperkte set pictogrammen voor belangrijke waarschuwingen.

Het CBG hoort graag uw mening
Het CBG hoort graag uw mening over een opgestelde set met waarschuwingen voor het ontwikkelen van pictogrammen. Via een vragenlijst kunt u feedback geven op de voorgestelde lijst met waarschuwingen en aangeven of u bekend bent met pictogrammen bij deze waarschuwingen.

We ontvangen uw input graag uiterlijk dinsdag 1 mei 2018. Het CBG stelt uw deelname zeer op prijs.

Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)