PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID van Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. (hierna: “RPVArnhem” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van RPVArnhem, of om een andere reden persoonsgegevens aan RPVArnhem verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren om dit Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
RPVArnhem, Antwoordnummer 2622, 6800 WJ Arnhem; telefoonnummer 0622 34 09 42; KvK nummer 40121053.
De ledenadministratie is bereikbaar via ledenadm@reuma-arnhem.nl

2. Welke gegevens verwerkt RPVArnhem en voor welk doel

2.1 Voor het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 RPVArnhem verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden van activiteiten, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en eventueel e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van ‘t Steuntje, uitnodigingen en informatie over activiteiten van RPVArnhem;
c) uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, deelname aan activiteiten, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 uw gegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met RPVArnhem en u te informeren over de ontwikkelingen van RPVArnhem.

3. E-mail berichtgeving:

RPVArnhem gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van RPVArnhem te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen

RPVArnhem verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft RPVArnhem passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt RPVArnhem gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1 Via de ledenadministratie van RPVArnhem kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. RPVArnhem zal u verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop RPVArnhem uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ledenadm@reuma-arnhem.nl.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via ‘t Steuntje en de website bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.