UMCG verricht honderdste levende donor levertransplantatie bij kind

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft onlangs met succes de 100ste levende donor levertransplantatie bij een kind uitgevoerd. Bij deze levertransplantaties is er gebruik gemaakt van een stukje lever van een levende donor, meestal van een van de ouders of een familielid.

Bijzonder is dat zich sinds vorig jaar steeds meer anonieme donoren, ook wel altruïstische donoren genoemd, aanmelden: bij één op de vijf operaties is er een anonieme donor in het spel. Deze altruïstische donoren melden zich vaak spontaan aan of naar aanleiding van een oproep op social media.

Anonieme donoren
Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland dat levertransplantaties uitvoert bij kinderen. Omdat er een tekort was aan geschikte donorlevers van overleden donoren is het UMCG in 2004 gestart met het levende donorprogramma. Al gauw bleek levende-donor-levertransplantatie de uitkomst te zijn. Aanvankelijk was het aantal donoren laag, maar door het toenemend orgaantekort wordt inmiddels het merendeel van alle kinderen getransplanteerd met een stukje lever van een levende donor, meestal een ouder, familielid of een vriend. Daardoor ging de wachtlijststerfte drastisch omlaag.

Lees hier het volledige artikel.