Afname professionele zorg wordt niet opgevangen door mantelzorgers

Mensen die gebruik maken van een maatwerkvoorziening van de gemeente (Wmo) kregen tussen 2015 en 2016 minder professionele zorg, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.

Dit blijkt uit de Overall rapportage sociaal domein 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De afname van professionele zorg wordt niet opgevangen door het eigen netwerk, mantelzorgers dus. Het is niet duidelijk óf en hoe zorgvragers dit opgelost hebben. Wel geeft het rapport aan dat de inzet van mantelzorgers aan grenzen is gebonden. Mezzo deelt deze mening.

Meer eenzaamheid
Verder blijkt uit het rapport dat in 2016 de eenzaamheid onder mensen die ondersteuning krijgen van hun gemeente is gestegen. Het aantal mensen dat zegt dat ze emotioneel eenzaam zijn, is gestegen van 17 naar 22 procent. Waarom die groep groeit, is niet onderzocht.

Lees hier het volledige artikel.