Statuten

Hier kunt u de nieuwe statuten downloaden. Deze zijn door de leden op de algemene  ledenvergadering van 1 september 2010  goedgekeurd en op 4 november 2010 bij de notaris ondertekend.

Hier kunt u de statuten downloaden.