Activiteiten

Onze doorlopende activiteiten zijn:

VOORLICHTING EN INFORMATIE

Door lezingen en informatieve middagen of avonden.
Met ons verenigingsblad ‘t Steuntje houden wij u o.a. op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de reumabestrijding en andere activiteiten. ’t Steuntje verschijnt 6 maal per jaar.

LECTUUR

Leden kunnen gebruik maken van boeken, folders en brochures over reuma.
Deze kunt u opvragen bij het secretariaat.

EEN VUIST MAKEN

Samen met andere reumapatiëntenverenigingen maken we ons regionaal en landelijk sterk voor de belangen van reumapatiënten.

BEWEEGGROEP HUISSEN

Op woensdagmorgen van 11:30 tot 12:30 uur bij Medisch Centrum Stadswal, Van Voorstraat 1, Huissen.
Informatie bij de ledenadministratie, telefoon 06-22 34 09 42,
mail ledenadm@reuma-arnhem.nl

RECREATIEF ZWEMMEN

Wekelijks vrijdagochtend van 11:00 – 12:00 uur behalve in de zomervakantie. Locatie Biljoenbad, Gruttostraat 3, Velp.
Inlichtingen: mw. Elvira Klink telefoon 06-40 22 35 31

INLOOPMIDDAG

De derde donderdag van de maand van 14:00 – 16:00 uur, behalve juli en augustus. Voor alle leden vrij toegankelijk.
Creatief bezig zijn, ‘n kaartje leggen, of een ander spel spelen, of gewoon gezellig bijpraten en ervaringen uitwisselen.
Locatie: de Oosthof, Kinderkamp 9. 6852 JA Arnhem.
Inlichtingen en aanmeldingen bij Trudy Schoonen, telefoon 06-23 45 61 60 en mail: inloop@reuma-arnhem.nl

SCHILDER- EN TEKENCLUB

Iedere maandagochtend in de Brink te Huissen.

UITSTAPJES

In het voorjaar naar Arcen en in het najaar naar Sanadome met een bezoek aan het Thermaalbad. Alternatieven zijn mogelijk.

KOFFIE-OCHTEND

Jaarlijks aan het einde van het seizoen in juni is er een gezellige koffie-ochtend.

PANNENKOEKEN ETEN

Jaarlijks aan het begin van het seizoen in september gezellig samen pannenkoeken eten.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Jaarlijks in januari in zalencentrum Wieleman in Westervoort.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Eind maart wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in Zalencentrum Wieleman te Westervoort.

Aansluitend een lezing.

Zieken

Zijn er leden die al geruime tijd ziek zijn of in het ziekenhuis liggen?

Vertel het ons. Bel even met de ledenadministratie! 06-22 340 942