Video’s

Hieronder ziet u alle video’s en presentaties die de Reuma Patiënten Vereniging  Arnhem ter beschikking heeft:

Als eerste een presentatie van onze activiteiten als vereniging:3 video’s van presentaties die gehouden zijn tijdens de info avond op één van de Wereldreuma-dagen  in Rijnstate Ziekenhuis:

Lezing ‘Chronische pijn en bewegen’ door Jacqueline van Baars, oefentherapeut Cesar en regiocoördinator Netwerk Chronische pijn Arn­hem e/o.

Lezing ‘(H)erkennen van pijn’ door José Gerritzen, verpleegkundig pijnconsu­lent in Rijnstate Arnhem.

Lezing voorafgaand aan de Interactieve workshop ‘Dansbewe­gingen op muziek’ door Natalie Lewin, dansdo­cente Dance for Health.


Presentatie Osteoporose Informatie avond