Samenstelling Bestuur

Voorzitter, Corrie van den Oord

Secretaris (waarnemend), Trudy Schoonen

Penningmeester, Geert van Beukering

Notulist, vacature

Bestuurslid, Ria Könning

Ledenadministratie: ledenadm@reuma-arnhem.nl