Lidmaatschap

Jaarlijkse kosten:

Contributie

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 11 mei 2017 zijn de aanwezige leden akkoord gegaan met het voorstel tot verhoging van de contributie met ingang van 2018. De contributie bedraagt voor leden voortaan € 24,50 per jaar. Indien u zelf in de maand januari of per automatische incasso betaalt, bedraagt de contributie € 20,50 per jaar.
Voor gezinsleden bedraagt de contributie in dit geval € 20,50 respectievelijk € 16,50 per jaar.

Van deze gelegenheid willen wij tevens gebruik maken om u er op te wijzen, dat volgens de statuten opzeggingen van het lidmaatschap tot één maand voor het einde van het lopende jaar opgezegd kunnen worden. Regelmatig komt het voor dat pas opgezegd wordt op het moment dat men een rekening ontvangt of een herinnering krijgt. Dat is op zijn zachts gezegd iets te laat!
Heeft u nog geen incassomachtiging afgegeven, gebruikt u dan het formulier achterin ’t Steuntje. Dat scheelt u in elk geval weer vier euro’s.

Aanmelden als lid is heel eenvoudig:

  • U download hier het aanmeldformulier als pdfbestand.
  • U vult het formulier in
  • Stuur het formulier per e-mail naar: ledenadm@reuma-arnhem.nl
  • per post naar: Ledenadministratie RPV Arnhem e.o.,
    Zandvoortstraat 2, 6843 VK  Arnhem.

Opzeggen lidmaatschap  kan schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie ledenadm@reuma-arnhem.nl

ATTENTIE: de meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap, zie daarvoor uw polisvoorwaarden.