Lidmaatschap

Jaarlijkse kosten:

Contributie

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 13 mei 2023 is de jaarlijkse contributie voor leden vastgesteld op € 24,50 en voor gezinsleden op € 20,50 per jaar. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2024. Partnerdonateurs betalen € 11,25 en voor ‘gewone’ donateurs is de minimumbijdrage € 25,- per jaar.

Van deze gelegenheid willen wij tevens gebruik maken om u er op te wijzen, dat volgens de statuten opzeggingen van het lidmaatschap tot één maand voor het einde van het lopende jaar opgezegd kunnen worden. Regelmatig komt het voor dat pas opgezegd wordt op het moment dat men een rekening ontvangt of een herinnering krijgt. Dat is op zijn zachts gezegd iets te laat!
Heeft u nog geen incassomachtiging afgegeven, gebruikt u dan het formulier achterin ’t Steuntje. Dat scheelt u in elk geval weer vier euro’s.

Aanmelden als lid is heel eenvoudig:

  • U download hier het aanmeldformulier als pdfbestand.
  • U vult het formulier in
  • Stuur het formulier per e-mail naar: ledenadm@reuma-arnhem.nl
  • per post naar: Ledenadministratie RPV Arnhem e.o.,
    Zandvoortstraat 2, 6843 VK  Arnhem.

Opzeggen lidmaatschap  kan schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie ledenadm@reuma-arnhem.nl

ATTENTIE: de meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap, zie daarvoor uw polisvoorwaarden.