Bronchitis: een chronische en een acute variant

Bronchitis is een ontsteking in de kleine buisjes van de longen die we ook wel bronchiën noemen. Bij bronchitis hoest iemand veel en is kortademig. Daarnaast zwelt het slijmvlies aan de binnenkant van die buisjes op en wordt er veel slijm gemaakt. Al die zaken samen geven klachten.

Overigens komt het vooral veel voor in de herfst en in de winter.

Meer kans op bronchitis
Bij mensen die roken komt het vaker voor dan bij mensen die niet roken. Ook mensen die al lijden aan astma hebben het eerder dan mensen die geen astma hebben. Bij hen duurt de aandoening ook langer. Tevens zijn er ziekten die bronchitis veroorzaken.

Chronische en acute bronchitis
Bronchitis is er in 2 soorten: een chronische en een acute variant. De chronische variant valt onder de verzamelnaam COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of te wel chronische obstructieve longziekte). Daaronder valt ook bijvoorbeeld longemfyseem. Chronische bronchitis betekent dat de vertakkingen van de luchtpijp altijd zijn ontstoken. Deze vertakkingen worden ook wel bronchiën genoemd, vandaar dus ook de naam. Omdat het gaat om een ontsteking die er altijd is, wordt gesproken van een chronische bronchitis. Dit ontstaat vaak door roken. Maar mensen die al meerdere keren achter elkaar de acute variant hebben gehad, kunnen ook de chronische variant krijgen. Soms is ook een zeldzame longziekte de oorzaak, zoals alpha-1.

Lees hier het volledige artikel.