CG-Raad wil snelle verbetering afbakening Wtcg

De CG-Raad wil dat politiek Den Haag zo snel mogelijk na de verkiezingen aan de slag gaat met de beloofde verbetering van afbakening doelgroepen voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).  Als het aan de CG-Raad ligt worden de verbetervoorstellen van staatssecretaris Bussemaker uit december 2009 zo snel mogelijk uitgevoerd.
 
In 2009 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) ingevoerd. Al snel bleek dat lang niet iedereen die in aanmerking komt voor de tegemoetkomingen, die ook krijgt.
Veel medicijngebruikers, rolstoelgebruikers en afnemers van allerlei vormen van zorg werden niet gevonden als rechthebbenden.
De CG-Raad drong aan op verbetering van de afbakening van doelgroepen en het Kabinet beloofde beterschap. Eind 2009 stuurde het Kabinet al een verbetervoorstel aan de Tweede Kamer. De voorstellen kwamen voort uit de aanbevelingen van de speciaal hiervoor in het leven geroepen ‘Taskforce Linschoten’. De val van het Kabinet heeft uitvoering van de plannen ten dele vertraagd.
 
Meer doelgroepen
De voorstellen omvatten onder meer de volgende verbeteringen:
• aanpassingen van de lijst medicijnen, zodat meer geneesmiddelengebruikers in aanmerking komen;
• gebruik van een rolstoel is criterium evenals meerjarig hulpmiddelengebruik;
• Mensen die onder bepaalde criteria vallen krijgen tegemoetkomingen met terugwerkende kracht;
• Er komt onderzoek naar instelling van een speciaal meldpunt waar mensen zich kunnen melden, die niet gevonden worden op grond van hun zorggebruik, de zogeheten ‘specifieke faciliteit’.
Het demissionaire kabinet heeft ingestemd met de voorstellen, maar door de budgettaire situatie beraadt het zich nader op de ‘terugwerkende kracht’ en de ‘specifieke faciliteit.’  De CG-Raad wil dat alle verbetervoorstellen uitgevoerd gaan worden. Nog deze maand (mei) wordt hier nader over gesproken. Het demissionaire kabinet zal naar verwachting eind mei een voorstel aan de Tweede Kamer sturen.  De nieuw gekozen Tweede Kamer moet hier vervolgens mee aan de slag en zal een definitief besluit nemen.  De CG-Raad wil na de verkiezingen hierover snel zaken doen met de nieuwe Tweede Kamer.

De ‘specifieke faciliteit’ ofwel een meldpunt is van groot belang voor blinden, slechtzienden, mensen met een gehoorhandicap en met een zeldzame ziekte. Mensen uit deze groepen worden met de huidige afbakeningssystematiek niet gevonden.
 

Doe mee aan onderzoek verbetering Wtcg
De CG-Raad wil bereiken dat de afbakening in de toekomst nog beter wordt. Dit kan, als de methode ICF wordt gebruikt bij indicatiestelling. Deze methode gaat uit van de beperkingen die iemand van zijn handicap of ziekte ondervindt en wat ervoor nodig is om deze beperkingen zo goed mogelijk te ondervangen.

TNO doet nu onderzoek naar mogelijkheden voor afbakening Wtcg op grond van de ICF methode. Er is een speciale vragenlijst. Ook u kunt meewerken aan dit onderzoek tot 7 juni.

Meer informatie over de Wtcg op www.meerkosten.nl of op Wij werken aan – Geldzaken
Meer berichten in de rechterkolom of op Actueel
Bron: CG_Raad

19-05-2010