Eerste patiënt behandeld in centrum voor protonentherapie


Lage dosis op gezond weefsel, hoge dosis in de tumor.
Op donderdag 7 februari is de eerste patiënt bestraald in het nieuwe protonencentrum van bestralingskliniek MAASTRO clinic.

Bestralen met protonen is een innovatieve techniek waarmee de kans op bijwerkingen voor de patiënt met kanker aanzienlijk vermindert. Bij protonentherapie stopt de straling namelijk in de tumor en komt hierdoor niet in het omliggende gezonde weefsel. Dit is vooral winst voor de omliggende risico-organen en het gezonde weefsel, bijvoorbeeld de oogzenuw of de geheugen gebieden. Het Maastricht UMC+ is partner van het nieuwe centrum.

Door landelijk vastgestelde richtlijnen en selectiecriteria komt naar verwachting ongeveer drie procent van alle bestraalde patiënten met kanker in aanmerking voor de nieuwe vorm van radiotherapie. Alleen voor wie protonentherapie aantoonbaar voordeel oplevert. In Nederland zijn vier vergunningen verleend voor protonentherapie. De protonentechnologie is geïntegreerde in de bestaande bestralingskliniek van MAASTRO.

Lees hier het volledige artikel.