Gezocht: patiënten, cliënten en naasten die meedenken over de zorg in de regio

PGOsupport zoekt samen met patiëntenorganisaties naar (naasten van) mensen die gebruikmaken van zorg en ondersteuning, die bij de ontwikkeling van regiobeelden het ervaringsperspectief willen inbrengen.

Want wie weet er nu beter wat wensen en knelpunten rondom zorg en ondersteuning in een regio zijn, dan patiënten zelf?

Regiobeelden: wat zijn het?
Vanuit het project De Juiste Zorg op de Juiste Plek worden er regiobeelden gemaakt. Een regiobeeld brengt per regio de vraag en het aanbod van zorg en ondersteuning in kaart. Het gaat dan om de gezondheidszorg, maar ook om langdurige zorg, jeugdzorg en andere thema’s die invloed hebben op de gezondheid van mensen. Denk aan werk, financiën, eenzaamheid en leefstijl.

De regiobeelden gaan niet alleen over het zichtbaar maken van de huidige situatie, maar ook over een vooruitblik naar de komende 5 à 10 jaar. Wat is er dan nodig aan zorg en ondersteuning in een bepaald gebied, en wat moeten we daarom nu gaan aanpakken?

Meer informatie over de regiobeelden vind je op de website van de RIVM.

Lees hier het volledige artikel.