Herziening subsidieregeling veelbelovende zorg

Per 1 februari 2020 treden er wijzigingen in de subsidieregeling veelbelovende zorg in werking, zie publicatie in de Staatscourant van 13 januari 2020. Met deze wijzigingen neemt het aantal interventies dat voor subsidie in aanmerking komt toe.

Een voorbeeld daarvan is kortdurende en langdurende fysiotherapie, zodat ook daarvoor onderzoek naar de (kosten)effectiviteit kan plaatsvinden. Een ander voorbeeld is dat onderzoek naar een off-label toepassing van een generiek geneesmiddel voor subsidie in aanmerking komt., ook als de prevalentie van de aandoening hoger is dan 1: 150.000. Daarnaast zijn er enkele ondergeschikte wijzigingen aangebracht zoals het opnemen van een startdatum voor het onderzoeksproject en het doen van een jaarlijkse opgave van de werkelijke kosten.

Doel van de regeling veelbelovende zorg
Het doel van de regeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Zorg wordt namelijk alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland.

Lees hier het volledige artikel.