Mantelzorgers geven steun overheid zware onvoldoende

Zes op de tien Nederlandse mantelzorgers verwachten de komende jaren meer ondersteuning nodig te hebben bij het uitvoeren van de zorgtaken. De waardering voor hun werk vanuit de overheid geven zij dit coronajaar een schamele 3,9. Meer dan de helft van hen is bovendien onduidelijk waar zij kunnen aankloppen voor hulp.

Dat blijkt uit het Nationaal Mantelzorgonderzoek 2021 onder ruim 1.500 mantelzorgers.

Het onderzoek werd dit jaar voor het eerst uitgevoerd in opdracht van Senior Service, de grootste en oudste organisatie voor mantelzorgondersteuning in Nederland. Voor een derde van de ondervraagden is mantelzorg een dagelijkse taak, 11% verleent wekelijks zelfs meer dan 36 uur zorg. Ruim een kwart moet daar meer dan 10 kilometer voor reizen, 10% zelfs meer dan 50 kilometer. Het overgrote deel, 82%, meent voor de rest van het leven van degene voor wie zij zorgen mantelzorg te moeten blijven verlenen.

Grote offers
De offers zijn groot, maar mantelzorgers krijgen ook veel erkenning door de persoon voor wie zij zorgen. Mantelzorgers geven die waardering een 7,9. Ook voelen zij zich gerespecteerd door de omgeving van de persoon in kwestie, met een 7 als rapportcijfer. De overheid schiet in waardering echter zwaar tekort en krijgt van mantelzorgers een zware onvoldoende: een 3,9. Hoe dat gevoel van waardering volgens mantelzorgers kan worden versterkt, verschilt.

Lees hier het volledige artikel.