Meldpunt Bijwerkingen Implantaten

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat om medische of cosmetische redenen in het lichaam wordt geplaatst. Er bestaan veel verschillende implantaten, bijvoorbeeld hartkleppen, heup- en borstimplantaten. Een implantaat kan onvoorziene en ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Deze kunnen aan het implantaat zelf liggen of aan de toepassing ervan. Het is belangrijk dat mogelijke bijwerkingen worden gemeld, zodat problemen met een specifiek implantaat snel gesignaleerd kunnen worden.

Wie kan er melden?
Via het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten kunnen gebruikers/patiënten en zorgprofessionals (mogelijke) bijwerkingen van implantaten melden. Heeft u een implantaat en gezondheidsklachten waarvan u vermoedt dat deze veroorzaakt worden door het implantaat? Meld dit dan, ook als u er niet zeker van bent.

Hoe te melden?
Gebruikers/patiënten kunnen melden door deze online vragenlijst in te vullen. Voor hulp bij het invullen van de vragenlijst kunnen gebruikers/patiënten contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg op telefoonnummer 088 – 120 50 20 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Ook zorgprofessionals kunnen melden, door deze online vragenlijst in te vullen. Voor technische ondersteuning  bij het invullen van de vragenlijst kunnen zorgprofessionals contact opnemen met het Meldpunt IGZ.

Nadat u het meldformulier hebt ingevuld, krijgt u een meldnummer. Dit kunt u gebruiken voor het geval u bijvoorbeeld aanvullende informatie wilt toesturen.  U krijgt geen individuele terugkoppeling over uw melding of specifieke gezondheidsklachten.

Lees hier het volledige artikel.