NPCF: zomerstop thuishulp geen probleem

Patiëntenfederatie NPCF ervaart het schrappen van huishoudelijke hulp in de zomervakantieperiode, wat in sommige gemeenten gebeurt, niet als een probleem. Wel is “essentieel dat er meer duidelijkheid ontstaat over de randvoorden en de wijze van communiceren”. Dit stelt de NPCF in een reactie op de zogenaamde ‘zomerstop’ op huishoudelijke hulp.

Diverse gemeenten in Nederland bezuinigen door thuiszorghulpen tijdens hun vakantie niet te vervangen. In het Rijk van Nijmegen treft dit al zo’n duizend cliënten. De patiëntenbelangenbehartiger ervaart dit opmerkelijk genoeg niet als een probleem. “De continuïteit van zorg moet altijd gewaarborgd zijn”, zegt Jan Benedictus van de NPCF. “Dat hierbij medische zorg en schoonmaaktaken onderscheiden worden en verschillende prioriteringen kennen spreekt voor zich.”

Communicatie

Wel is het volgens de NPCF van belang bij het wegvallen van huishoudelijke hulp wanneer de vaste kracht op vakantie gaat “dat er tijdig en adequaat gecommuniceerd wordt. Zodanig dat patiënten/cliënten tijdig geïnformeerd zijn over hoe hun zorg/verzorging eruit ziet in vakantieperioden”, verwijzend naar mantelzorgers, die “hun maatregelen kunnen treffen” als ze tijdig weten dat er een beroep op hen gedaan wordt.

Daarbij merkt Benedictus op dat er “altijd voldoende capaciteit op afroep beschikbaar moet blijven, zodat in noodsituaties, bijvoorbeeld bij plotseling verslechterende gezondheidstoestand, medicatie vergeten et cetera, er altijd snel en adequate zorg verleend kan worden.”

De NPCF heeft volgens hem klachten ontvangen en zegt “de vinger aan de pols te houden bij deze ontwikkelingen”.

Rijk van Nijmegen

Zorgaanbieder Vérian, die een contract heeft met de gemeenten in het Rijk van Nijmegen, heeft op dit moment vervanging geregeld voor zo’n 80 procent van haar cliënten. Mensen met een zware indicatie, zo’n 80 procent van de 4500 Vérian-cliënten, krijgen wel een vervanger. Voor de overige 20 procent wordt van geval tot geval bekeken wat de beste oplossing is, zegt Klaas Stoter, raad van bestuur van Vérian, op Omroep Gelderland.

Bron: Skipr