Brochures en folders over reuma

Op de website van het Reumafonds vindt u brochures en folders over reuma. U kunt hier brochures bestellen of informatie lezen en printen. Hier vindt u algemene informatie over reuma, informatie over specifieke reumatische aandoeningen en informatie over het leren leven met reuma.  De informatie wordt u aangeboden door de Reumapatiëntenbond en het Reumafonds. De informatie…

Lezing oefengroepen 2 juni 2010

Op 2 juni a.s. wordt een lezing gehouden i.v.m. onze oefengroepen in oprichting, waarbij het nut van beweging uitgelegd. Bij een aantal reumatische aandoeningen is in de afgelopen decennia aangetoond dat het behandelen in de vorm van groepsoefentherapie een gezondheidsbevorderend effect heeft. Deze aandoeningen zijn  Reumatoïde Artritis, (Poly) Artrose,  M. Bechterew en Fibromyalgie. De avond…

CG-Raad wil snelle verbetering afbakening Wtcg

De CG-Raad wil dat politiek Den Haag zo snel mogelijk na de verkiezingen aan de slag gaat met de beloofde verbetering van afbakening doelgroepen voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).  Als het aan de CG-Raad ligt worden de verbetervoorstellen van staatssecretaris Bussemaker uit december 2009 zo snel mogelijk uitgevoerd.   In 2009…

Ervaringen uitwisselen over aanpassingen en hulpmiddelen

Aanpassingen spelen een grote rol in het leven van veel mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Aanpassingen kunnen voor meer zelfstandigheid en mobiliteit zorgen. Je hebt aanpassingen in grote en kleine vormen, van aangepast vervoer, een (lig)rolstoel, tillift, aangepast bestek, drinkbeker, een rietje, een aangepaste kinderbox voor een rolstoel, maar ook persoonlijke aanpassingen…

Verslag extra RORG vergadering op 15 mei

Verslag informatieve Rorg bijeenkomst 15 mei 2010, zaal Wieleman, Westervoort Aanwezig diverse RPV-en uit Nederland, o.a. Limburg Overijssel, Friesland Alle RPV-en uit Gelderland (en Chris Maijer en Hans Drost) Mw. Ingrid Lether van het Reumafonds. Na opening door voorzitter Jan Zeeman krijgt Ingrid Lether het woord. Met behulp van een powerpoint presentatie legt zij uit…