Tag: ouderen

Vragen over wils(on)bekwaamheid?

Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis en moeten dus ook belangrijke zaken als hun financiën zélf regelen. Maar wat als een oudere dat niet meer kan, ofwel wilsonbekwaam is? Bij twijfels over wilsbekwaamheid kan je terecht voor onderzoek bij de * Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA).

Doel in het leven goed voor gezondheid ouderen

Bij 50-plussers met een doel in het leven, is minder sprake van fysieke achteruitgang. Eric Kim e.a. concluderen dit op basis van een longitudinale cohortstudie en schrijven erover in JAMA Psychiatry. Ze gebruikten gegevens van de zogenaamde Health and Retirement Study. In 2006 en 2010 gingen ze na hoe ouderen scoorden op het gevoel een…